Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по области на науката и пол

Динамичен ред: NIRD_2.4.xls

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО ОБЛАСТИ НА НАУКАТА И ПОЛ - 2021 ГОДИНА
Области на науката Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 34 613 16 779
Естествени науки 5 847 3 162
Технически науки 13 395 4 181
Медицински и здравни науки 8 122 5 176
Селскостопански и ветеринарни науки 2 407 1 335
Обществени науки 2 872 1 656
Хуманитарни науки и изкуства 1 970 1 269
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 25 122 11 933
Естествени науки 5 038 2 713
Технически науки 10 308 3 110
Медицински и здравни науки 4 881 3 147
Селскостопански и ветеринарни науки 1 923 1 102
Обществени науки 1 673 1 011
Хуманитарни науки и изкуства 1 299 850
28.02.2023