Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по области на науката и пол


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО ОБЛАСТИ НА НАУКАТА И ПОЛ - 2020 ГОДИНА
Области на науката Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 35 087 16 557
Естествени науки 5 835 3 147
Технически науки 14 523 4 463
Медицински и здравни науки 7 435 4 687
Селскостопански и ветеринарни науки 2 466 1 377
Обществени науки 2 907 1 655
Хуманитарни науки и изкуства 1 921 1 228
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 26 085 12 066
Естествени науки 5 101 2 746
Технически науки 11 303 3 374
Медицински и здравни науки 4 573 2 896
Селскостопански и ветеринарни науки 1 979 1 138
Обществени науки 1 843 1 076
Хуманитарни науки и изкуства 1 286 836
28.02.2022