Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по степен на образование и пол

Динамичен ред: NIRD_2.5.xls

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛ - 2022 ГОДИНА
Степен на образование Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 37 056 17 669
Висше образование 31 148 15 364
от тях: доктори и доктори на науките 9 934 5 408
Друго образование 5 908 2 305
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 27 090 12 751
Висше образование 22 648 10 944
от тях: доктори и доктори на науките 6 340 3 433
Друго образование 4 442 1 807
29.02.2024