Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД, по степен на образование и пол


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД, ПО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛ - 2020 ГОДИНА
Степен на образование Общо От тях
жени
БРОЙ
Общо 35 087 16 557
Висше образование 29 626 14 378
от тях: доктори и доктори на науките 9 587 5 136
Друго образование 5 461 2 179
ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ
Общо 26 085 12 066
Висше образование 21 657 10 239
от тях: доктори и доктори на науките 6 215 3 337
Друго образование 4 428 1 827
28.02.2022