Премини към основното съдържание

Изследователи по възрастови групи и пол в Държавен сектор и сектор Висше образование

Динамичен ред: NIRD_2.7.xls

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ В ДЪРЖАВЕН СЕКТОР И СЕКТОР ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 2021 ГОДИНА
(Брой)
Възрастови групи Държавен сектор Сектор Висше образование
общо от тях
жени
общо от тях
жени
Общо 5 018 2 877 8 509 4 673
под 25 79 55 148 77
25 - 34 544 363 1 568 877
35 - 44 1 270 730 2 245 1 265
45 - 54 1 435 867 2 349 1 395
55 - 64 1 270 698 1 775 918
65 и повече 420 164 424 141
28.02.2023