Премини към основното съдържание

Изследователи по възрастови групи и пол в Държавен сектор и сектор Висше образование


ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПОЛ В ДЪРЖАВЕН СЕКТОР И СЕКТОР ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 2020 ГОДИНА
(Брой)
Възрастови групи Държавен сектор Сектор Висше образование
общо от тях
жени
общо от тях
жени
Общо 5 088 2 896 8 322 4 484
под 25 88 59 180 100
25 - 34 550 365 1 613 914
35 - 44 1 261 753 2 160 1 229
45 - 54 1 391 804 2 234 1 218
55 - 64 1 378 749 1 682 862
65 и повече 420 166 453 161
28.02.2022