Премини към основното съдържание

Изследователи по гражданска принадлежност в Държавен сектор и сектор Висше образование


ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ПО ГРАЖДАНСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ В ДЪРЖАВЕН СЕКТОР И СЕКТОР ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 2020 ГОДИНА
(Брой)
Гражданство Държавен сектор Сектор Висше образование
Общо 5 088 8 322
Българско 5 068 8 221
На държава членка на ЕС .. 50
На друга европейска държава .. 25
Друго 3 26

".." - конфиденциални данни.
28.02.2022