Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД – общо и изследователи (в еквивалент на пълна заетост), в сектор Предприятия по големина на предприятията

Динамичен ред: NIRD_2.9.xls

ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ (В ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ), В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - 2021 ГОДИНА
(Еквивалент на пълна заетост)
Групи по големина на предприятията
според броя на заетите лица
Общо От тях
изследователи
Общо 13 056 8 078
0 - 9 1 414 1 239
10 - 49 2 203 1 400
50 - 249 3 013 1 646
250 и повече 6 426 3 793
28.02.2023