Премини към основното съдържание

Персонал, зает с НИРД – общо и изследователи (в еквивалент на пълна заетост), в сектор Предприятия по големина на предприятията


ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С НИРД - ОБЩО И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ (В ЕКВИВАЛЕНТ НА ПЪЛНА ЗАЕТОСТ), В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - 2020 ГОДИНА
(Еквивалент на пълна заетост)
Групи по големина на предприятията
според броя на наетите лица
Общо От тях
изследователи
Общо 13 663 8 227
0 353 334
1 - 9 1 314 1 092
10 - 49 2 562 1 701
50 - 249 3 455 1 755
250 - 499 967 588
500 или повече 5 012 2 757
28.02.2022