Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по статистически райони и сектори


РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И СЕКТОРИ - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Статистически райони Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 023 790 691 077 263 625 62 215 6 873
Северна и Югоизточна България 154 210 106 716 33 600 13 469 425
Северозападен район 31 830 21 930 9 655 .. ..
Северен централен район 31 642 29 174 865 1 603 -
Североизточен район 45 651 21 706 16 166 .. ..
Югоизточен район 45 087 33 906 6 914 4 244 23
Югозападна и Южна централна България 869 580 584 361 230 025 48 746 6 448
Югозападен район 778 431 525 967 216 840 31 850 3 774
Южен централен район 91 149 58 394 13 185 16 896 2 674

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
28.02.2022