Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по статистически райони и сектори

Динамичен ред: NIRD_1.2.xls

РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И СЕКТОРИ - 2021 ГОДИНА
(Хил. левове)
Статистически райони Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 074 004 707 194 291 274 69 282 6 254
Северна и Югоизточна България 160 636 106 658 36 358 17 284 336
Северозападен район 34 996 24 116 .. .. -
Северен централен район 32 565 29 883 .. 1 513 ..
Североизточен район 48 188 20 747 17 338 .. ..
Югоизточен район 44 887 31 912 7 569 .. ..
Югозападна и Южна централна България 913 368 600 536 254 916 51 998 5 918
Югозападен район 827 264 550 244 239 989 33 769 3 262
Южен централен район 86 104 50 292 14 927 18 229 2 656

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
28.02.2023