Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по видове и сектори


РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО ВИДОВЕ И СЕКТОРИ - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Видове разходи Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 023 790 691 077 263 625 62 215 6 873
Текущи разходи 922 112 635 299 232 176 47 785 6 852
Разходи за придобиване на дълготрайни активи 101 678 55 778 31 449 14 430 21
28.02.2022