Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по видове и сектори

Динамичен ред: NIRD_1.1.xls

РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО ВИДОВЕ И СЕКТОРИ - 2021 ГОДИНА
(Хил. левове)
Видове разходи Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 074 004 707 194 291 274 69 282 6 254
Текущи разходи 996 144 670 413 263 578 55 950 6 203
Разходи за придобиване на дълготрайни активи 77 860 36 781 27 696 13 332 51
28.02.2023