Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по области на науката и сектори

Динамичен ред: NIRD_1.3.xls

РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО ОБЛАСТИ НА НАУКАТА И СЕКТОРИ - 2022 ГОДИНА
(Хил. левове)
Области на науката Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 265 635 858 334 321 922 79 123 6 256
Естествени науки 217 146 35 724 148 709 29 926 2 787
Технически науки 638 598 577 585 42 231 18 380 402
Медицински и здравни науки 259 329 230 457 9 038 .. ..
Селскостопански и ветеринарни науки 76 511 5 578 69 590 .. ..
Обществени науки 28 326 7 308 12 877 5 900 2 241
Хуманитарни науки и изкуства 45 725 1 682 39 477 3 786 780

".." - конфиденциални данни.
29.02.2024