Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по области на науката и сектори


РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО ОБЛАСТИ НА НАУКАТА И СЕКТОРИ - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Области на науката Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 023 790 691 077 263 625 62 215 6 873
Естествени науки 163 937 22 048 121 782 17 109 2 998
Технически науки 554 468 500 602 37 828 15 201 837
Медицински и здравни науки 187 025 157 932 .. 20 477 ..
Селскостопански и ветеринарни науки 52 253 2 029 49 065 1 052 107
Обществени науки 24 642 6 617 12 148 4 105 1 772
Хуманитарни науки и изкуства 41 465 1 849 .. 4 271 ..

".." - конфиденциални данни.
28.02.2022