Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по източници на финансиране и сектори

Динамичен ред: NIRD_1.4.xls

РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И СЕКТОРИ - 2022 ГОДИНА
(Хил. левове)
Източници на финансиране Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 265 635 858 334 321 922 79 123 6 256
Предприятия 439 685 404 862 25 241 9 407 175
Държавен сектор 311 059 .. 269 822 36 138 ..
Висше образование 6 305 .. .. 6 017 -
Нетърговски организации 2 816 2 326 .. 381 ..
Чужбина 505 770 445 881 26 693 27 180 6 016

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
29.02.2024