Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по източници на финансиране и сектори


РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И СЕКТОРИ - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Източници на финансиране Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 023 790 691 077 263 625 62 215 6 873
Предприятия 362 722 327 118 22 277 12 894 433
Държавен сектор 259 444 7 233 220 396 31 114 701
Висше образование 2 208 232 140 .. ..
Нетърговски организации 2 559 2 467 - .. ..
Чужбина 396 857 354 027 20 812 16 338 5 680

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
28.02.2022