Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД по източници на финансиране и сектори

Динамичен ред: NIRD_1.4.xls

РАЗХОДИ ЗА НИРД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И СЕКТОРИ - 2021 ГОДИНА
(Хил. левове)
Източници на финансиране Общо Сектори:
предприятия държавен висше образование нетърговски организации
Общо 1 074 004 707 194 291 274 69 282 6 254
Предприятия 353 671 316 868 27 288 9 256 259
Държавен сектор 279 970 5 696 241 612 32 268 394
Висше образование 7 070 274 .. .. -
Нетърговски организации 2 322 2 155 .. .. 41
Чужбина 430 971 382 201 22 083 21 127 5 560

".." - конфиденциални данни.
"-" - няма случай.
28.02.2023