Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД в сектор Предприятия по големина на предприятията


РАЗХОДИ ЗА НИРД В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - 2020 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи по големина на предприятията според броя на наетите лица Разходи за НИРД
Общо 691 077
0 5 961
1 - 9 46 276
10 - 49 92 530
50 - 249 163 359
250 - 499 55 806
500 или повече 327 145
28.02.2022