Премини към основното съдържание

Разходи за НИРД в сектор Предприятия по големина на предприятията

Динамичен ред: NIRD_1.6.xls

РАЗХОДИ ЗА НИРД В СЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - 2022 ГОДИНА
(Хил. левове)
Групи по големина на предприятията според броя на заетите лица Разходи за НИРД
Общо 858 334
0 - 9 55 758
10 - 49 142 919
50 - 249 199 518
250 и повече 460 139
29.02.2024