Премини към основното съдържание

Образувани и отведени отпадъчни води - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление

Динамичен ред: Ecology_9.5.xls