Премини към основното съдържание

Използвана питейна вода от домакинствата от общественото водоснабдяване (ВиК), средно на човек - общо за страната, по статистически райони, области и райони за басейново управление

Динамичен ред: Ecology_9.4.xls