Премини към основното съдържание

Използвана вода по икономически дейности - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление на водите

Динамичен ред: Ecology_9.3.xls