Премини към основното съдържание

Подадена вода от общественото водоснабдяване (ВиК) - общо за страната, по статистически райони и райони за басейново управление

Динамичен ред: Ecology_9.2.xls