Премини към основното съдържание

ИЦМК, декември от предходната година = 100

Динамичен ред: MK_CPI_3.2.xls

ИЦМК, декември от предходната година = 100
(%)
Код Потребителски групи Май
2022
  Общ ИЦМК 10.6
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки 17.7
03 Облекло и обувки 3.3
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива 2.8
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 7.2
06 Здравеопазване 1.5
07 Транспорт 9.7
08 Съобщения 3.8
09 Развлечения и култура 9.0
12 Разнообразни стоки и услуги 7.5
 
  Хранителни стоки 17.7
  Нехранителни стоки 5.5
  Услуги 0.8
15.06.2022