Премини към основното съдържание

ХИПЦ, предходният месец = 100

Динамичен ред: HICP_2.2.xls

ХИПЦ, предходният месец = 100
(месечна инфлация)
(%)
Код Потребителски групи Октомври
2023
  Общ ХИПЦ 0.2
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки -0.3
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.5
03 Облекло и обувки 5.2
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -0.3
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 0.4
06 Здравеопазване 0.3
07 Транспорт -0.8
08 Съобщения 0.0
09 Развлечения и култура 3.1
10 Образование 1.0
11 Ресторанти и хотели -1.3
12 Разнообразни стоки и услуги 0.2
 
  Общ ХИПЦ 0.2
01 Хранителни продукти и безалкохолни напитки -0.3
01.1 Хранителни продукти -0.5
01.1.1 Хляб и зърнени храни 0.5
01.1.2 Месо и месни продукти -0.6
01.1.3 Риба и други морски храни -1.4
01.1.4 Мляко, млечни продукти и яйца 0.5
01.1.5 Животински и растителни масла и мазнини -2.2
01.1.6 Плодове -1.6
01.1.7 Зеленчуци -1.2
01.1.8 Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия -0.1
01.1.9 Хранителни продукти, некласифицирани другаде -0.9
01.2 Безалкохолни напитки 1.1
01.2.1 Кафе, чай и какао 1.5
01.2.2 Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове 0.9
02 Алкохолни напитки и тютюневи изделия 0.5
02.1 Алкохолни напитки 1.1
02.1.1 Спиртни напитки 1.5
02.1.2 Вина -0.4
02.1.3 Бира 1.5
02.2 Тютюневи изделия 0.1
03 Облекло и обувки 5.2
03.1 Облекло и услуги, свързани с облеклото 4.9
03.1.1 Материали за изработване на облекло 0.6
03.1.2 Облекло 5.4
03.1.3 Други артикули и допълнения за облекло 0.8
03.1.4 Почистване, поправка и облекло под наем 1.0
03.2 Обувки 6.3
04 Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива -0.3
04.1 Действителни наеми за жилища 0.5
04.3 Текущ ремонт и поддържане на жилище -0.7
04.3.1 Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище -0.9
04.3.2 Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище 0.0
04.4 Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището 0.0
04.4.1 Водоснабдяване 0.0
04.4.2 Събиране и изхвърляне на битови отпадъци 0.0
04.4.3 Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води 0.0
04.4.4 Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде 0.2
04.5 Електроенергия, газообразни и други горива -0.5
04.5.1 Електроенергия 0.0
04.5.2 Газообразни горива -1.0
04.5.3 Течни горива за битови нужди .
04.5.4 Твърди горива -1.4
04.5.5 Топлоенергия 0.0
05 Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома 0.4
05.1 Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки 0.4
05.1.1 Мебели и предмети за обзавеждане 0.4
05.1.2 Килими и други подови настилки 0.6
05.1.3 Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки .
05.2 Домакински текстил -0.6
05.3 Домакински уреди 0.4
05.3.1/2 Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически 0.5
05.3.3 Ремонт на домакински уреди 0.1
05.4 Стъклария, домакински съдове и принадлежности 0.5
05.5 Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината -0.6
05.6 Стоки и услуги за поддържане на домакинството 1.4
05.6.1 Домакински стоки за краткотрайна употреба 1.6
05.6.2 Услуги за домакинството и битови услуги -0.5
06 Здравеопазване 0.3
06.1 Лекарствени продукти и медицински изделия 0.4
06.1.1 Лекарствени продукти 0.4
06.1.2/3 Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване 0.1
06.2 Извънболнични медицински услуги 0.4
06.2.1/3 Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги 0.5
06.2.2 Стоматологични услуги 0.3
06.3 Болнични услуги 0.0
07 Транспорт -0.8
07.1 Покупка на лични транспортни средства (ЛТС) -0.7
07.1.1 Автомобили -0.7
07.1.2/3/4 Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни 0.1
07.2 Поддържане и експлоатация на ЛТС 0.3
07.2.1 Резервни части и принадлежности за ЛТС 0.3
07.2.2 Горива и смазочни материали за ЛТС 0.2
07.2.3 Поддръжане и ремонт на ЛТС 1.2
07.2.4 Други услуги, свързани с ЛТС 0.2
07.3 Транспортни услуги -3.9
07.3.1 Пътнически релсов транспорт 0.0
07.3.2 Пътнически автомобилен транспорт 0.1
07.3.3 Пътнически въздушен транспорт -19.0
07.3.4 Пътнически морски и речен транспорт .
07.3.5 Комбиниран пътнически транспорт .
07.3.6 Други транспортни услуги .
08 Съобщения 0.0
08.1 Пощенски услуги 0.5
08.2.0 Телефонни и телефакс апарати -0.5
08.3.0 Телефонни и телефаксни услуги -0.1
08.x Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги -0.1
09 Развлечения и култура 3.1
09.1 Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията 0.3
09.1.1 Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ -2.3
09.1.2 Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди 1.5
09.1.3 Машини за обработка на информация 0.7
09.1.4 Носители на записи -0.4
09.1.5 Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация 0.3
09.2 Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура 0.3
09.2.1/2 Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти 0.3
09.2.3 Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура .
09.3 Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци -0.7
09.3.1 Игри, играчки и предмети за колекции -0.5
09.3.2 Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито 2.2
09.3.3 Градинарство и цветарство 0.2
09.3.4/5 Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци -1.5
09.4 Услуги в областта на развлеченията и културата 0.4
09.4.1 Услуги в областта на развлеченията и спорта 1.7
09.4.2 Услуги в областта на културата -0.3
09.5 Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности 1.5
09.5.1 Книги 2.6
09.5.2 Вестници и периодични издания 0.0
09.5.3/4 Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане 0.7
09.6 Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания 15.9
10 Образование 1.0
11 Ресторанти и хотели -1.3
11.1 Услуги по обществено хранене 0.6
11.1.1 Ресторанти, барове и подобни заведения 0.6
11.1.2 Столове за хранене 0.5
11.2 Услуги по краткосрочно настаняване -5.5
12 Разнообразни стоки и услуги 0.2
12.1 Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване -0.1
12.1.1 Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения 0.6
12.1.2/3 Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти -0.2
12.3 Лични вещи, некласифицирани другаде 0.7
12.3.1 Бижута и часовници 0.5
12.3.2 Други лични вещи 0.8
12.4 Социални услуги 0.5
12.5 Застраховки 0.0
12.5.2 Застраховки, свързани с жилището 0.0
12.5.3 Застраховки, свързани със здравето .
12.5.4 Застраховки, свързани с транспорта 0.0
12.5.5 Други застраховки .
12.6 Финансови услуги, некласифицирани другаде 0.0
12.7 Други услуги, некласифицирани другаде 0.4
15.11.2023