Премини към основното съдържание

Сборен отчет за приходите и разходите на сдруженията и фондациите


СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА И ФОНДАЦИИТЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
(Хил. лв.)
РАЗХОДИ ПРИХОДИ
Разходи за дейността 697 422 Приходи от регламентирана дейност 735 529
Разходи за регламентирана дейност 348 006 Приходи от дарения под условие 265 887
Административни разходи 349 416 Приходи от дарения без условие 122 097
Финансови разходи 5 984 Членски внос 97 221
Загуба от стопанска дейност 9 578 Други приходи 250 324
Положителен резултат 109 939 Финансови приходи 15 058
    Печалба от стопанска дейност 23 995
Отрицателен резултат 48 341
   
ВСИЧКО 822 923 ВСИЧКО 822 923
30.11.2022