Премини към основното съдържание

Бруто образуване на основен капитал

Динамичен ред: ECP_5.4.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС:
2018-2020
ЕС-27_2020=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 108 109 108
Австрия 157 153 154
Белгия 153 149 152
България 35 34 38
Германия 114 107 111
Гърция 36 32 35
Дания 147 135 154
Естония 91 92 117
Ирландия 294 534 443
Испания 92 90 86
Италия 96 88 86
Кипър 91 89 90
Латвия 66 67 73
Литва 68 69 73
Люксембург 233 237 232
Малта 96 96 97
Нидерландия 130 124 132
Полша 49 49 47
Португалия 69 68 71
Румъния 55 58 64
Словакия 66 64 61
Словения 85 83 82
Унгария 76 80 80
Финландия 122 114 124
Франция 114 120 114
Хърватия 60 65 65
Чехия 103 102 104
Швеция 148 135 143
Обединено кралство 104 96 94
Исландия 158 146 138
Норвегия 182 180 186
Швейцария 223 205 219
Албания 28 26 27
Босна и Херцеговина 29 28 29
Република Северна Македония 30 30 29
Сърбия 28 32 32
Турция 74 54 60
Черна гора 52 49 44

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
* - Предварителни данни.
15.12.2021