Премини към основното съдържание

Бруто образуване на основен капитал

Динамичен ред: ECP_5.4.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2017-2019
ЕС-27_2020=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 109 108 108
Австрия 154 157 153
Белгия 153 154 150
България 35 35 34
Германия 114 114 108
Гърция 39 35 31
Дания 146 149 143
Естония 87 91 97
Ирландия 344 295 456
Испания 92 93 90
Италия 97 95 89
Кипър 99 91 90
Латвия 60 66 64
Литва 63 68 69
Люксембург 280 242 235
Малта 101 92 94
Нидерландия 133 130 124
Полша 47 49 50
Португалия 70 69 68
Румъния 59 55 61
Словакия 67 66 64
Словения 80 85 84
Унгария 67 76 82
Финландия 120 122 115
Франция 112 114 121
Хърватия 59 61 63
Чехия 96 103 99
Швеция 150 148 136
Обединено кралство 109 103 97
Исландия 152 156 137
Норвегия 182 182 183
Швейцария 237 221 207
Албания 28 28 26
Босна и Херцеговина 23 25 24
Република Северна Македония 32 29 30
Сърбия 24 28 32
Турция 86 74 54
Черна Гора 46 52 49

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
* - Предварителни данни.
16.12.2020