Премини към основното съдържание

Фактическо индивидуално потребление

Динамичен ред: ECP_5.3.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2017-2019
ЕС-27_2020=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 107 106 106
Австрия 120 119 118
Белгия 115 115 114
България 55 57 58
Германия 124 124 122
Гърция 78 78 78
Дания 117 117 116
Естония 74 75 76
Ирландия 95 95 95
Испания 93 92 91
Италия 100 100 99
Кипър 95 96 95
Латвия 70 70 71
Литва 89 91 92
Люксембург 136 136 135
Малта 82 84 85
Нидерландия 114 115 114
Полша 77 78 79
Португалия 83 85 86
Румъния 70 74 79
Словакия 68 69 69
Словения 80 81 83
Унгария 65 66 67
Финландия 114 114 113
Франция 110 109 109
Хърватия 64 65 66
Чехия 84 84 85
Швеция 113 111 109
Обединено кралство 116 115 113
Исландия 117 118 116
Норвегия 133 132 131
Швейцария 128 126 124
Албания 38 38 39
Босна и Херцеговина 41 41 41
Република Северна Македония 42 42 42
Сърбия 48 48 49
Турция 69 66 67
Черна Гора 57 59 60

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
* - Предварителни данни.
16.12.2020