Премини към основното съдържание

Фактическо индивидуално потребление

Динамичен ред: ECP_5.3.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС:
2018-2020
ЕС-27_2020=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 106 106 105
Австрия 119 118 116
Белгия 114 114 114
България 57 59 61
Германия 123 122 124
Гърция 78 77 74
Дания 117 115 122
Естония 75 75 77
Ирландия 95 95 90
Испания 92 91 85
Италия 100 100 96
Кипър 95 96 96
Латвия 71 71 70
Литва 91 92 95
Люксембург 152 149 145
Малта 86 86 81
Нидерландия 115 115 117
Полша 78 79 83
Португалия 85 86 84
Румъния 74 78 80
Словакия 68 69 71
Словения 81 82 82
Унгария 65 67 70
Финландия 113 111 113
Франция 109 109 110
Хърватия 65 66 68
Чехия 84 85 84
Швеция 111 108 112
Обединено кралство 116 117 113
Исландия 116 114 119
Норвегия 132 128 126
Швейцария 125 123 124
Албания 38 39 39
Босна и Херцеговина 40 41 42
Република Северна Македония 42 42 43
Сърбия 48 49 51
Турция 66 67 68
Черна гора 59 60 59

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
* - Предварителни данни.
15.12.2021