Премини към основното съдържание

Фактическо индивидуално потребление

Динамичен ред: ECP_5.3.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2019-2021
ЕС-27_2020=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 106 105 104
Австрия 117 116 117
Белгия 114 114 116
България 58 60 65
Германия 122 124 120
Гърция 77 74 75
Дания 115 120 119
Естония 76 79 80
Ирландия 94 88 88
Испания 91 84 85
Италия 100 97 98
Кипър 97 97 95
Латвия 71 73 76
Литва 93 95 97
Люксембург 146 141 144
Малта 86 82 83
Нидерландия 113 115 115
Полша 80 83 84
Португалия 86 84 84
Румъния 78 81 84
Словакия 70 72 71
Словения 83 82 85
Унгария 67 70 70
Финландия 111 114 112
Франция 109 110 111
Хърватия 67 68 72
Чехия 85 85 85
Швеция 109 111 111
Обединено кралство 113 107 .
Исландия 114 119 119
Норвегия 128 127 126
Швейцария 123 122 119
Албания 38 39 39
Босна и Херцеговина 41 41 41
Република Северна Македония 43 43 51
Сърбия 49 51 53
Турция 65 66 69
Черна гора 60 59 60

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022