Премини към основното съдържание

Фактическо индивидуално потребление

Динамичен ред: ECP_5.3.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2020-2022
ЕС-27_2020=100
Фактическо индивидуално потребление
Страни 2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 104 104 104
Австрия 115 118 118
Белгия 114 115 115
България 60 64 69
Германия 124 120 118
Гърция 75 75 78
Дания 121 121 110
Естония 78 79 78
Ирландия 89 91 94
Испания 84 86 86
Италия 97 97 100
Кипър 96 95 97
Латвия 72 74 76
Литва 94 96 94
Люксембург 139 143 138
Малта 81 83 83
Нидерландия 114 114 116
Полша 83 85 87
Португалия 84 84 87
Румъния 81 83 86
Словакия 76 75 77
Словения 83 86 87
Унгария 70 69 71
Финландия 114 112 109
Франция 110 110 107
Хърватия 69 73 76
Чехия 85 86 83
Швеция 111 112 110
Обединено кралство 109 . .
Исландия 120 120 119
Норвегия 127 127 127
Швейцария 123 120 117
Албания 39 39 41
Босна и Херцеговина 41 41 41
Република Северна Македония 43 48 50
Сърбия 51 52 53
Турция 66 67 77
Черна гора 59 59 63

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023