Премини към основното съдържание

Крайни потребителски разходи на домакинствата

Динамичен ред: ECP_5.2.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС:
2018-2020
ЕС-27_2020=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 107 106 105
Австрия 123 121 121
Белгия 113 113 112
България 58 60 62
Германия 123 122 124
Гърция 83 82 79
Дания 106 105 113
Естония 72 73 76
Ирландия 95 95 88
Испания 97 96 89
Италия 108 108 105
Кипър 110 110 111
Латвия 72 72 73
Литва 93 95 98
Люксембург 155 152 146
Малта 88 87 80
Нидерландия 108 106 108
Полша 79 81 85
Португалия 89 91 90
Румъния 75 79 82
Словакия 68 68 71
Словения 82 85 84
Унгария 63 65 67
Финландия 108 107 110
Франция 101 101 102
Хърватия 65 66 67
Чехия 79 80 78
Швеция 104 102 106
Обединено кралство 122 122 116
Исландия 114 112 118
Норвегия 123 121 120
Швейцария 145 141 146
Албания 40 41 42
Босна и Херцеговина 42 42 44
Република Северна Македония 43 43 44
Сърбия 48 49 50
Турция 62 60 64
Черна гора 61 61 61

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
* - Предварителни данни.
15.12.2021