Премини към основното съдържание

Крайни потребителски разходи на домакинствата

Динамичен ред: ECP_5.2.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2017-2019
ЕС-27_2020=100
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Страни 2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 107 106 106
Австрия 124 122 120
Белгия 113 113 112
България 56 58 59
Германия 123 123 122
Гърция 83 83 83
Дания 105 106 106
Естония 71 73 73
Ирландия 95 94 95
Испания 99 97 96
Италия 108 107 107
Кипър 109 111 109
Латвия 72 72 74
Литва 92 94 95
Люксембург 136 135 133
Малта 83 86 85
Нидерландия 107 108 107
Полша 78 79 81
Португалия 87 89 91
Румъния 72 75 81
Словакия 68 69 68
Словения 81 83 85
Унгария 62 63 65
Финландия 109 109 108
Франция 103 101 101
Хърватия 64 65 66
Чехия 79 79 80
Швеция 106 104 102
Обединено кралство 121 121 119
Исландия 114 116 113
Норвегия 124 124 122
Швейцария 148 145 143
Албания 40 40 41
Босна и Херцеговина 42 43 44
Република Северна Македония 43 43 43
Сърбия 47 48 49
Турция 65 62 61
Черна Гора 59 61 62

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
* - Предварителни данни.
16.12.2020