Премини към основното съдържание

БВП

Динамичен ред: ECP_5.1.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС: 2017-2019
ЕС-27_2020=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2017 2018* 2019*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 107 107 106
Австрия 127 128 126
Белгия 118 118 118
България 50 51 53
Германия 124 123 120
Гърция 67 67 67
Дания 130 129 130
Естония 80 82 84
Ирландия 185 191 193
Испания 93 91 91
Италия 98 97 96
Кипър 89 91 90
Латвия 67 69 69
Литва 79 82 84
Люксембург 263 261 260
Малта 100 99 100
Нидерландия 129 130 128
Полша 70 71 73
Португалия 78 78 79
Румъния 64 66 70
Словакия 71 71 70
Словения 86 87 89
Унгария 69 71 73
Финландия 111 112 111
Франция 104 104 106
Хърватия 63 64 65
Чехия 91 92 93
Швеция 122 120 119
Обединено кралство 107 106 104
Исландия 129 128 126
Норвегия 150 155 147
Швейцария 162 161 158
Албания 30 30 31
Босна и Херцеговина 31 32 32
Република Северна Македония 37 38 38
Сърбия 39 40 41
Турция 66 63 59
Черна Гора 46 48 50

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2020.
* - Предварителни данни.
16.12.2020