Премини към основното съдържание

БВП

Динамичен ред: ECP_5.1.xls

ИНДЕКСИ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ОБЕМ НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В СПС:
2018-2020
ЕС-27_2020=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 100 100 100
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 107 106 105
Австрия 128 126 124
Белгия 118 118 119
България 52 53 55
Германия 124 121 123
Гърция 66 66 62
Дания 129 127 135
Естония 81 82 84
Ирландия 190 190 209
Испания 91 91 84
Италия 97 96 94
Кипър 91 92 88
Латвия 69 69 70
Литва 81 84 87
Люксембург 262 254 263
Малта 102 103 97
Нидерландия 129 128 132
Полша 71 73 76
Португалия 78 79 76
Румъния 66 69 72
Словакия 70 69 70
Словения 87 88 89
Унгария 71 73 74
Финландия 111 109 113
Франция 104 106 104
Хърватия 65 66 64
Чехия 92 93 93
Швеция 120 119 123
Обединено кралство 107 107 104
Исландия 128 127 120
Норвегия 156 145 140
Швейцария 160 157 160
Албания 30 30 30
Босна и Херцеговина 32 32 33
Република Северна Македония 38 38 38
Сърбия 40 41 43
Турция 63 59 62
Черна гора 48 50 45

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
* - Предварителни данни.
15.12.2021