Премини към основното съдържание

Номинални разходи от БВП на човек от населението в US долар

Файл: ECP_7.2.xls