Премини към основното съдържание

Индекси на физическия обем на БВП и Фактическо индивидуално потребление на човек от населението в СПС

Файл: ECP_1.1.xls