Премини към основното съдържание

Храни, напитки, тютюн – равнища на цени за година t-1 /на 3 години/
Равнища на цените за хранителни продукти, напитки и тютюн в Европейските страни през 2015

През 2015 г. ценовото равнище на хранителните продукти и безалкохолните напитки от кошница със съпоставими позиции е над два пъти по-високо в „най-скъпите“ държави членки на ЕС в сравнение с „най-евтините“ държави.

Най-високо е ценовото равнище в Дания (145%) спрямо средното за ЕС-28 ниво, следвана от Швеция (124%), Австрия и Ирландия (120%) и Финландия (119%).

Най-ниското равнище на цените на хранителни продукти и безалкохолни напитки спрямо средното им равнище в ЕС-28 е наблюдавано в Полша (63%), Румъния (64%), България (70%) и Литва (78%).

Тези резултати са получени от наблюдението на цени за хранителни продукти, напитки и тютюн, проведено през 2015 г. в 38 европейски страни. Наблюдавани са около 440 съпоставими продукта.

Най-големи са различията при цените на тютюневите изделия.

Ценовото равнище за хляб и зърнени храни, по отношение средното за ЕС-28, варира от 53% в Румъния до 161% в Дания; за месо - от 54% в Полша до 136% в Дания; за мляко, сирене и яйца - от 65% в Полша до 140% в Кипър.

Алкохолът е най-скъп в Ирландия (175%) спрямо средното ниво в ЕС-28, във Финландия (172%), Обединеното Кралство (162%), Швеция (141%) и Дания (138%), а най-евтин - в България (64%), Румъния (72%), Унгария (74%) и Чешка република (79%).

При тютюневите изделия се наблюдава почти 4 пъти разлика в равнищата на цени между най-скъпите и най-евтините държави членки на ЕС. Най-ниските равнища спрямо средното за ЕС-28 са установени в България (50%), Литва и Хърватия (56%), Латвия, Чешка република и Унгария (60%). Най-високи са цените на тези изделия в Обединеното Кралство (219%), Ирландия (190%) и Франция (127%).

Индекси на сравнителни равнища на цени за храни, напитки и тютюневи изделия 2015, ЕС-28=100
  Храни и безалкохолни напитки от тях: Алкохолни напитки Тютюневи изделия
хляб и зърнени месо мляко, сирене, яйца
ЕС-28 100 100 100 100 100 100
Белгия 108 108 119 113 92 97
България 70 58 56 88 64 50
Чешка република 79 73 74 83 79 60
Дания 145 161 136 128 138 106
Германия 103 101 116 91 84 101
Естония 88 89 78 90 103 62
Ирландия 120 111 106 128 175 190
Гърция 103 114 88 131 117 76
Испания 92 104 85 96 81 85
Франция 109 112 127 93 86 127
Хърватия 91 94 77 92 92 56
Италия 109 118 112 121 99 92
Кипър 107 116 89 140 103 82
Латвия 89 83 69 101 106 60
Литва 78 77 63 86 87 56
Люксембург 117 113 131 122 92 83
Унгария 79 71 72 87 74 60
Малта 104 102 89 114 101 92
Нидерландия 98 90 111 94 104 109
Австрия 120 136 132 105 93 85
Полша 63 61 54 65 85 62
Португалия 94 95 78 102 93 83
Румъния 64 53 60 92 72 69
Словения 96 101 96 100 99 69
Словакия 89 88 73 96 80 64
Финландия 119 125 124 118 172 100
Швеция 124 130 130 116 141 118
Обединено Кралство 111 96 112 118 162 219
Исландия 130 136 139 139 226 147
Норвегия 160 150 157 176 250 220
Швейцария 172 164 252 148 121 140
Черна Гора 78 71 66 81 95 35
БЮР Македония 58 55 56 71 61 26
Албания 68 60 52 94 77 35
Сърбия 69 63 60 79 67 35
Турция 89 71 77 123 190 48
Босна и Херцеговина 74 72 66 77 72 37
Косово (*) 70 61 65 72 83 33

(*) Това наименование е възприето без предубеждение по отношение на местоположение или статут и е в съответствие с резолюция 1244 на ООН и мнението на Международния съд за Декларацията за независимост на Косово.
Източник: Евростат, 13.12.2016
15.12.2016