Премини към основното съдържание

БВП на човек от населението по текущи цени в евро

Динамичен ред: ECP_4.1.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2020-2022
в евро
Страни 2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 30 052 32 686 35 463
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT, HR) 33 187 35 946 38 721
Австрия 42 716 45 271 49 401
Белгия 39 911 43 818 47 434
България 8 885 10 332 13 271
Германия 40 929 43 481 46 264
Гърция 15 424 17 058 19 548
Дания 53 406 58 586 64 446
Естония 20 641 23 434 27 039
Ирландия 75 346 86 492 98 986
Испания 23 630 25 824 28 276
Италия 27 949 30 818 33 024
Кипър 24 761 27 687 30 434
Латвия 15 840 17 710 20 607
Литва 17 844 20 111 23 802
Люксембург 102 351 113 053 118 709
Малта 25 883 29 551 32 883
Нидерландия 45 667 49 654 54 146
Полша 13 718 15 104 17 305
Португалия 19 473 20 987 23 531
Румъния 11 426 12 632 15 008
Словакия 17 113 18 427 19 976
Словения 22 373 24 803 27 040
Унгария 14 140 15 856 17 438
Финландия 43 039 45 281 48 344
Франция 34 085 36 669 38 547
Хърватия 12 488 14 770 17 398
Чехия 20 168 22 272 25 845
Швеция 46 415 51 915 53 689
Обединено кралство 35 258 . .
Исландия 51 546 58 115 69 872
Норвегия 60 016 76 626 101 046
Швейцария 75 333 78 990 88 571
Албания 4 690 5 391 6 470
Босна и Херцеговина 5 110 5 796 6 781
Република Северна Македония 5 236 6 060 7 034
Сърбия 6 786 7 805 9 067
Турция 7 517 8 203 10 147
Черна гора 6 737 8 002 9 598

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023