Премини към основното съдържание

Бруто образуване на основен капитал

Динамичен ред: ECP_3.4.xls

Индекси на равнища на цени: 2018-2020
EС 27_2020=100
Бруто образуване на основен капитал
Страни 2018 2019* 2020*
ЕС-27_2020 100.0 100.0 100.0
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT) 102.6 102.7 102.9
Австрия 104.8 105.5 106.1
Белгия 96.9 97.3 95.1
България 66.6 69.2 68.5
Германия 117.1 120.5 121.0
Гърция 80.8 80.2 78.8
Дания 120.7 121.4 118.8
Естония 83.4 83.6 80.8
Ирландия 100.8 104.7 102.2
Испания 84.9 85.3 85.0
Италия 86.1 87.8 87.3
Кипър 80.7 79.3 81.9
Латвия 78.7 80.3 79.3
Литва 78.2 77.9 77.5
Люксембург 108.2 107.7 112.4
Малта 92.5 90.0 86.8
Нидерландия 110.3 115.9 112.5
Полша 75.7 75.1 73.1
Португалия 79.6 80.4 79.8
Румъния 62.4 64.4 65.9
Словакия 81.2 83.6 82.1
Словения 78.1 78.5 78.4
Унгария 71.1 72.7 71.4
Финландия 129.9 131.0 127.2
Франция 109.6 101.9 103.9
Хърватия 67.0 65.3 64.8
Чехия 78.9 80.6 77.7
Швеция 123.1 120.7 120.9
Обединено кралство 98.8 101.8 100.3
Исландия 136.9 129.9 123.1
Норвегия 142.9 139.2 129.1
Швейцария 131.3 136.6 136.5
Албания 58.9 60.0 59.9
Босна и Херцеговина 59.5 60.8 61.0
Република Северна Македония 54.5 54.9 57.6
Сърбия 69.1 67.7 69.1
Турция 50.6 56.9 52.6
Черна гора 65.9 63.8 64.9

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2021.
* предварителни данни
15.12.2021