Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност – Брутен вътрешен продукт (БВП)

Динамичен ред: ECP_2.1.xls

ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, HR) 1.054405 1.051885 1.049573
Австрия 1.140908 1.131400 1.122752
Белгия 1.121130 1.119341 1.119163
България 1.057004 1.089692 1.179002
Германия 1.106525 1.113197 1.118907
Гърция 0.830087 0.824750 0.820254
Дания 9.964259 9.882864 9.914217
Естония 0.806530 0.831700 0.897213
Ирландия 1.213933 1.198384 1.188822
Испания 0.949100 0.937132 0.932542
Италия 0.989830 0.979103 0.959685
Кипър 0.905694 0.905820 0.911637
Латвия 0.735248 0.763032 0.800536
Литва 0.678554 0.689003 0.752389
Люксембург 1.312111 1.299595 1.305884
Малта 0.872815 0.876009 0.891837
Нидерландия 1.170697 1.163188 1.170440
Полша 2.658445 2.731953 2.879624
Португалия 0.849756 0.852558 0.843166
Румъния 2.527657 2.596986 2.757895
Словакия 0.765652 0.772216 0.792969
Словения 0.833229 0.845683 0.848475
Унгария 222.042788 233.280261 252.858600
Финландия 1.255677 1.241365 1.239998
Франция 1.084947 1.087639 1.086133
Хърватия 4.839858 4.868347 5.076269
Чехия 19.020790 19.043873 19.816901
Швеция 13.205643 13.180434 13.474060
Обединено кралство 1.022945 . .
Исландия 224.257833 225.052909 222.889251
Норвегия 15.010164 14.211769 13.563131
Швейцария 1.729447 1.659471 1.580973
Албания 62.947823 64.373285 63.617370
Босна и Херцеговина 1.006561 1.031552 1.082247
Република Северна Македония 28.277108 28.143712 29.210731
Сърбия 62.243473 64.463897 68.465105
Турция 3.304780 4.322192 7.420344
Черна гора 0.502082 0.517717 0.545948

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
14.12.2023