Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност – Брутен вътрешен продукт (БВП)

Динамичен ред: ECP_2.1.xls

ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.053979 1.056998 1.054790
Австрия 1.135429 1.139334 1.140779
Белгия 1.131585 1.114858 1.111181
България 1.039276 1.049234 1.084432
Германия 1.103770 1.106804 1.110564
Гърция 0.831923 0.830587 0.822874
Дания 10.054932 10.001062 9.939744
Естония 0.813036 0.799573 0.819670
Ирландия 1.221257 1.215315 1.198734
Испания 0.929050 0.948546 0.944151
Италия 0.995434 0.988806 0.976718
Кипър 0.904394 0.904556 0.906168
Латвия 0.737853 0.737011 0.767698
Литва 0.664057 0.677455 0.690477
Люксембург 1.275520 1.307168 1.295464
Малта 0.866625 0.868628 0.873212
Нидерландия 1.180021 1.165418 1.161376
Полша 2.612091 2.666358 2.749488
Португалия 0.846863 0.850462 0.856228
Румъния 2.517095 2.535808 2.582139
Словакия 0.784395 0.793755 0.804541
Словения 0.836874 0.835366 0.849484
Унгария 213.446366 221.896034 233.414523
Финландия 1.270752 1.256443 1.246938
Франция 1.085638 1.084451 1.084002
Хърватия 4.871874 4.828786 4.911438
Чехия 18.603785 19.023319 19.220895
Швеция 13.200754 13.233493 13.155154
Обединено кралство 1.029831 1.046602 .
Исландия 213.247544 223.907087 225.769783
Норвегия 14.580397 15.082837 14.347670
Швейцария 1.743605 1.733738 1.668882
Албания 62.359664 63.014467 64.107711
Босна и Херцеговина 1.001240 1.007324 1.018521
Република Северна Македония 28.074612 28.455731 28.684308
Сърбия 60.974215 62.278135 63.925868
Турция 2.825186 3.303914 4.235267
Черна гора 0.507011 0.501414 0.514934

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022