Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност

Динамичен ред: ECP_2.1.xls

ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Брутен вътрешен продукт
2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.053979 1.056998 1.054790
Австрия 1.135429 1.139334 1.140779
Белгия 1.131585 1.114858 1.111181
България 1.039276 1.049234 1.084432
Германия 1.103770 1.106804 1.110564
Гърция 0.831923 0.830587 0.822874
Дания 10.054932 10.001062 9.939744
Естония 0.813036 0.799573 0.819670
Ирландия 1.221257 1.215315 1.198734
Испания 0.929050 0.948546 0.944151
Италия 0.995434 0.988806 0.976718
Кипър 0.904394 0.904556 0.906168
Латвия 0.737853 0.737011 0.767698
Литва 0.664057 0.677455 0.690477
Люксембург 1.275520 1.307168 1.295464
Малта 0.866625 0.868628 0.873212
Нидерландия 1.180021 1.165418 1.161376
Полша 2.612091 2.666358 2.749488
Португалия 0.846863 0.850462 0.856228
Румъния 2.517095 2.535808 2.582139
Словакия 0.784395 0.793755 0.804541
Словения 0.836874 0.835366 0.849484
Унгария 213.446366 221.896034 233.414523
Финландия 1.270752 1.256443 1.246938
Франция 1.085638 1.084451 1.084002
Хърватия 4.871874 4.828786 4.911438
Чехия 18.603785 19.023319 19.220895
Швеция 13.200754 13.233493 13.155154
Обединено кралство 1.029831 1.046602 .
Исландия 213.247544 223.907087 225.769783
Норвегия 14.580397 15.082837 14.347670
Швейцария 1.743605 1.733738 1.668882
Албания 62.359664 63.014467 64.107711
Босна и Херцеговина 1.001240 1.007324 1.018521
Република Северна Македония 28.074612 28.455731 28.684308
Сърбия 60.974215 62.278135 63.925868
Турция 2.825186 3.303914 4.235267
Черна гора 0.507011 0.501414 0.514934

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
. липсват данни
ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.061904 1.065073 1.063382
Австрия 1.182753 1.186803 1.176440
Белгия 1.171579 1.155599 1.149211
България 0.967211 0.993731 1.012534
Германия 1.076750 1.079346 1.085404
Гърция 0.848718 0.851665 0.841343
Дания 10.720286 10.712788 10.700364
Естония 0.820166 0.813894 0.835988
Ирландия 1.389591 1.452094 1.464395
Испания 0.964104 0.991388 0.986609
Италия 1.029648 1.025025 1.015937
Кипър 0.938885 0.936938 0.936395
Латвия 0.738306 0.740986 0.762754
Литва 0.640886 0.659999 0.678311
Люксембург 1.471345 1.539286 1.530894
Малта 0.870921 0.899318 0.893223
Нидерландия 1.209042 1.199877 1.205926
Полша 2.446934 2.489643 2.590062
Португалия 0.868421 0.881250 0.877681
Румъния 2.393652 2.392877 2.419562
Словакия 0.788780 0.805630 0.818894
Словения 0.864015 0.865601 0.880699
Унгария 206.734242 214.359701 224.938276
Финландия 1.284896 1.282706 1.293313
Франция 1.096529 1.088078 1.080961
Хърватия 4.971715 4.975531 5.035861
Чехия 17.787004 18.341381 18.432911
Швеция 13.893194 14.070826 14.041600
Обединено кралство 1.100391 1.123943 .
Исландия 235.151986 237.527263 242.462975
Норвегия 15.273707 15.700341 15.826863
Швейцария 1.945980 1.955946 1.917741
Албания 63.605446 65.152838 65.869916
Босна и Херцеговина 1.006077 1.024886 1.015911
Република Северна Македония 27.898146 28.529720 28.115290
Сърбия 59.498316 61.293463 62.609984
Турция 2.613319 3.112542 3.752969
Черна гора 0.516231 0.532141 0.525485

Източник: EUROSTAT , Database:PPP domain/15.12.2022 г.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022