Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
2021* ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 38 383.1
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 36 132.9
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 29 191.5
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 104.0
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 112.3
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 23.7
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 22.3
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 18.0
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 103.1
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 114.0
БДС ** на един зает-т.ц., лева 31 021.9
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 28 834.6
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 23 108.3
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 103.4
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 111.5
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 19.2
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 17.8
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 14.3
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 102.5
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 113.2

* Данните са предварителни
** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
08.03.2022