Премини към основното съдържание

Производителност на труда - национално ниво

Динамичен ред: GDP_2.1.3_ESA_2010.xls

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
2020 ОБЩО ЗА ИКОНОМИКАТА
БВП на един зает-т.ц., лева 34 750.9
БВП на един зает-по цени на предходна година, лева 33 349.3
БВП на един зает-по цени на 2015 г., лева 28 074.9
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 97.9
БВП на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 108.0
БВП на един отработен човекочас - т.ц., лева 21.7
БВП на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 20.8
БВП на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 17.5
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 100.3
БВП на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г. % 110.6
БДС ** на един зает-т.ц., лева 27 876.8
БДС ** на един зает-по цени на предходна година, лева 26 561.2
БДС ** на един зает-по цени на 2015 г., лева 22 340.9
БДС ** на един зает -Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година % 97.9
БДС ** на един зает - Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 107.8
БДС ** на един отработен човекочас - т.ц., лева 17.4
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на предходна година, лева 16.6
БДС ** на един отработен човекочас - по цени на 2015 г., лева 13.9
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период на предходна година % 100.4
БДС ** на един отработен човекочас - Индекс на физически обем на един отработен човекочас спрямо съответния период по цени на 2015 г.% 110.4

** За изчисленията на производителността на труда, данните за Брутната Добавена Стойност не включват условно начисления наем на лицата живеещи в собствени жилища
18.10.2021