Премини към основното съдържание

БВП - Разходи за крайно потребление, основни данни - национално ниво

Динамичен ред: GDP_1.4.3_ESA_2010.xls