Премини към основното съдържание

Разходи на човек от населението в реално изражение, 2021 (ППС щ. д.)

Файл: ECP_ICP3.xls