Премини към основното съдържание

БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност

Динамичен ред: ECP_4.2.xls

БВП НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО: 2019-2021
в стандарти на покупателната способност (СПС) 1
Страни 2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 31 305 30 031 32 427
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LV, LT) 33 209 31 600 34 025
Австрия 39 402 37 507 39 773
Белгия 36 817 35 729 39 004
България 16 607 16 570 18 638
Германия 37 870 36 998 38 982
Гърция 20 556 18 614 20 675
Дания 39 511 39 857 43 037
Естония 25 777 25 848 28 843
Ирландия 59 279 61 599 70 858
Испания 28 460 24 889 27 006
Италия 30 218 28 255 30 867
Кипър 29 056 27 136 29 440
Латвия 21 732 21 624 23 310
Литва 26 359 26 286 28 971
Люксембург 78 681 78 528 87 056
Малта 32 116 29 176 32 415
Нидерландия 39 724 39 185 42 056
Полша 22 824 22 859 25 008
Португалия 24 609 22 897 24 347
Румъния 21 791 21 832 23 935
Словакия 22 078 21 552 22 508
Словения 27 761 26 768 29 159
Унгария 22 854 22 376 24 323
Финландия 34 184 34 256 36 378
Франция 33 136 31 330 33 820
Хърватия 20 831 19 450 22 610
Чехия 29 178 28 047 29 709
Швеция 37 215 36 774 39 788
Обединено кралство 32 539 30 048 .
Исландия 39 583 35 801 38 659
Норвегия 46 129 42 667 54 252
Швейцария 47 946 46 384 50 366
Албания 9 506 9 194 10 485
Босна и Херцеговина 10 115 9 768 10 619
Република Северна Македония 11 881 11 348 13 674
Сърбия 12 803 12 811 14 352
Турция 18 481 18 324 20 340
Черна гора 15 698 13 435 15 540

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 15.12.2022.
1 (1 СПС = в национална валута/фиксирано евро за страните от еврозоната)
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022