Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност – Фактическо индивидуално потребление (ФИП)

Динамичен ред: ECP_2.2.xls

ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2019 2020* 2021*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-19 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK) 1.061904 1.065073 1.063382
Австрия 1.182753 1.186803 1.176440
Белгия 1.171579 1.155599 1.149211
България 0.967211 0.993731 1.012534
Германия 1.076750 1.079346 1.085404
Гърция 0.848718 0.851665 0.841343
Дания 10.720286 10.712788 10.700364
Естония 0.820166 0.813894 0.835988
Ирландия 1.389591 1.452094 1.464395
Испания 0.964104 0.991388 0.986609
Италия 1.029648 1.025025 1.015937
Кипър 0.938885 0.936938 0.936395
Латвия 0.738306 0.740986 0.762754
Литва 0.640886 0.659999 0.678311
Люксембург 1.471345 1.539286 1.530894
Малта 0.870921 0.899318 0.893223
Нидерландия 1.209042 1.199877 1.205926
Полша 2.446934 2.489643 2.590062
Португалия 0.868421 0.881250 0.877681
Румъния 2.393652 2.392877 2.419562
Словакия 0.788780 0.805630 0.818894
Словения 0.864015 0.865601 0.880699
Унгария 206.734242 214.359701 224.938276
Финландия 1.284896 1.282706 1.293313
Франция 1.096529 1.088078 1.080961
Хърватия 4.971715 4.975531 5.035861
Чехия 17.787004 18.341381 18.432911
Швеция 13.893194 14.070826 14.041600
Обединено кралство 1.100391 1.123943 .
Исландия 235.151986 237.527263 242.462975
Норвегия 15.273707 15.700341 15.826863
Швейцария 1.945980 1.955946 1.917741
Албания 63.605446 65.152838 65.869916
Босна и Херцеговина 1.006077 1.024886 1.015911
Република Северна Македония 27.898146 28.529720 28.115290
Сърбия 59.498316 61.293463 62.609984
Турция 2.613319 3.112542 3.752969
Черна гора 0.516231 0.532141 0.525485

Източник: EUROSTAT , Database:PPP domain/15.12.2022 г.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
. липсват данни
15.12.2022