Премини към основното съдържание

Паритети на покупателната способност – Фактическо индивидуално потребление (ФИП)

Динамичен ред: ECP_2.2.xls

ПАРИТЕТИ НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ (ЕС-27_2020=1) 1
Страни Фактическо индивидуално потребление
2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 1 1 1
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE, ES, FR, IT, LV, LT, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, HR) 1.062424 1.061264 1.060084
Австрия 1.188929 1.160904 1.162059
Белгия 1.161879 1.158642 1.176932
България 1.003114 1.020216 1.084030
Германия 1.079802 1.090596 1.097212
Гърция 0.851175 0.845490 0.847439
Дания 10.670907 10.613920 10.945733
Естония 0.823906 0.858506 0.930868
Ирландия 1.447149 1.462038 1.450727
Испания 0.990300 0.975857 0.976060
Италия 1.025951 1.020228 1.011601
Кипър 0.938345 0.937776 0.946195
Латвия 0.738402 0.764153 0.807607
Литва 0.659518 0.675135 0.743932
Люксембург 1.548521 1.534273 1.527531
Малта 0.907601 0.903811 0.912181
Нидерландия 1.209495 1.210343 1.207751
Полша 2.479588 2.570428 2.719054
Португалия 0.880925 0.872501 0.863561
Румъния 2.389628 2.453226 2.601156
Словакия 0.765906 0.771939 0.801649
Словения 0.863578 0.876651 0.886498
Унгария 214.538736 225.003948 245.553035
Финландия 1.283678 1.289272 1.280616
Франция 1.088832 1.085125 1.071279
Хърватия 4.986349 4.992961 5.190074
Чехия 18.334766 18.193777 19.251275
Швеция 14.037180 13.804313 13.736638
Обединено кралство 1.089997 . .
Исландия 236.695299 241.131844 246.351215
Норвегия 15.653138 15.622982 15.461525
Швейцария 1.950718 1.907151 1.852261
Албания 65.045868 66.570555 65.525636
Босна и Херцеговина 1.021639 1.026236 1.068775
Република Северна Македония 28.542891 27.542071 28.892484
Сърбия 61.322872 63.495221 67.287102
Турция 3.108765 3.876316 6.331717
Черна гора 0.532783 0.530220 0.552984

Източник: EUROSTAT , Database:PPP domain/14.12.2023 г.
1 Паритетите на покупателната способност /ППС/ измерват съотношенията на цените в сравняваните страни и се използват за превръщане на стойностните показатели в единна условна валута, наречена "стандарт на покупателната способност" /СПС/, която изравнява покупателната сила на различните национaлни валути, т.е 1 СПС купува еднакво средно количество стоки и услуги във всички страни, докато за да се купи същият обем стоки и услуги в зависимост от националното ценово равнище ще бъде необходимо различно количество национална валута.
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023