Премини към основното съдържание

Енергийни баланси на електрическа и топлинна енергия - раздел "Доставки на енергия"


ЕНЕРГИЙНИ БАЛАНСИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ - РАЗДЕЛ "ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЯ" ЗА 2022 ГОДИНА
(предварителни данни)
  Връзки Електрическа енергия Топлинна енергия
ГВтч ТДж
Брутно производство 1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 50 217 36 407
в т.ч. от водна енергия 2 3 772  -
в т.ч. от слънчева енергия 3 1 884  -
в т.ч. от вятърна енергия 4 1 487  -
в т.ч. от ядрена енергия 5 16 462 608
в т.ч. топлинна енергия от химични процеси 6 28 2 503
в т.ч. от въглища и твърди горива от тях 7 21 786 5 652
в т.ч. от нефтени продукти 8 501 125
в т.ч. от природен газ 9 2 053 20 927
в т.ч. от възобновяеми горива и отпадъци 10 2 244 6 592
Собствени нужди при производството на електрическа и топлинна енергия 11 = 1 - 12 4 538 1 981
Нетно производство 12 45 679 34 426
Внос 13 1 470  -
Износ 14 13 665  -
Вложено за преобразуване в електроцентрали и топлоцентрали 15 50 399
Общо доставки 16 = 12 + 13 - 14 - 15 33 434 34 027
Загуби при разпределение 17 2 511 6 609
Налично за крайно потребление 18 = 16 - 17 30 923 27 418

"-" няма случай
12.07.2023