Премини към основното съдържание

Енергиен баланс на природен газ - раздел "Доставка на енергия"


ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА ПРИРОДЕН ГАЗ - РАЗДЕЛ "ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЯ" ЗА 2022 ГОДИНА
(предварителни данни)
  Връзки Млн. куб.м. (15°С) ТДж (БКС)2
Производство 1 18 734
Внос 2 2 911 114 775
Износ1 3 - -
Изменение на запасите 4 -183 -7 286
Доставки в страната 5 = 1 + 2 - 3 + 4 2 747 108 223

"-" няма случай или нула
1 „Износ“ се отчита само на количества от местен добив.
2 БКС = Брутна калорична стойност
12.07.2023