Премини към основното съдържание

Енергийни баланси на твърди горива - раздел "Доставки на енергия"


ЕНЕРГИЙНИ БАЛАНСИ НА ТВЪРДИ ГОРИВА - РАЗДЕЛ "ДОСТАВКИ НА ЕНЕРГИЯ" ЗА 2022 ГОДИНА
(предварителни данни)
хиляди тонове
  Връзки Антрацитни и черни въглища, вкл. коксуващи се Кафяви и лигнитни въглища Кокс Брикети от лигнитни въглища Битуминозни шисти и битуминозни пясъци
Производство 1 - 35 516 - 793 61
Възстановени и рециклирани продукти 2 - 61 - - -
Внос 3 1 346 - 81 - -
Износ 4 - 466 - - -
Изменение на запасите 5 -643 -52 -7 97 -28
Доставки в страната 6 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 704 35 060 73 890 33

"-" няма случай
12.07.2023