Премини към основното съдържание

Легла в местата за настаняване


Легла в местата за настаняване1
(Брой)
Населени места / градове 2019 2020
България 341 506 281 666
София 12 321 13 008
Пловдив 4 732 5 177
Варна 60 256 45 416
Бургас 3 973 4 056
Плевен 893 836
Русе 1 921 1 926
Видин 562 777
Стара Загора 1 179 1 780
Сливен 1 166 1 074
Добрич 659 659
Шумен 944 749
Перник 274 274
Ямбол 491 472
Хасково 349 400
Пазарджик 274 274
Благоевград 1 166 1 038
Велико Търново 2 194 2 171
Враца 453 449

1 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023