Премини към основното съдържание

Умирания

Динамичен ред: 1.1.2.2. Умирания_trend.xlsx

Умирания
(Брой)
Населени места / градове 2019 2020
България 108 083 124 735
София 14 451 16 277
Пловдив 4 168 4 931
Варна 3 646 4 259
Бургас 2 377 2 619
Плевен 1 289 1 485
Русе 2 019 2 407
Видин 554 709
Стара Загора 1 602 1 907
Сливен 1 147 1 375
Добрич 1 180 1 373
Шумен 995 1 154
Перник 1 122 1 279
Ямбол 863 1 127
Хасково 945 1 038
Пазарджик 895 1 153
Благоевград 694 912
Велико Търново 730 799
Враца 742 815
24.04.2023