Премини към основното съдържание

Живородени деца


Живородени деца
(Брой)
Населени места / градове 2019 2020
България 61 538 59 086
София 12 412 12 438
Пловдив 3 342 3 205
Варна 3 091 2 978
Бургас 1 809 1 660
Плевен 728 665
Русе 1 003 995
Видин 265 230
Стара Загора 1 174 1 087
Сливен 890 801
Добрич 640 559
Шумен 611 508
Перник 569 539
Ямбол 626 639
Хасково 560 475
Пазарджик 582 466
Благоевград 687 622
Велико Търново 556 541
Враца 393 414
24.04.2023