Премини към основното съдържание

Население с българско гражданство към 31.12.


Население с българско гражданство към 31.12.
(Брой)
Населени места / градове 2019 2020
България 6 833 681 6 787 926
София 1 213 801 1 190 443
Пловдив 343 076 336 706
Варна 327 114 322 458
Бургас 197 180 193 449
Плевен 93 953 89 919
Русе 139 562 133 708
Видин 40 372 39 305
Стара Загора 132 550 123 505
Сливен 84 167 82 482
Добрич 81 646 80 273
Шумен 73 960 71 403
Перник 71 825 71 056
Ямбол 66 718 63 886
Хасково 68 607 67 622
Пазарджик 67 037 65 979
Благоевград 67 056 66 476
Велико Търново 68 200 65 452
Враца 51 372 50 703
24.04.2023