Премини към основното съдържание

Предприятия, които използват свързани с интернет устройства и системи (интернет на нещата)

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.8_iot.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ СВЪРЗАНИ С ИНТЕРНЕТ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ (ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА)
(Проценти)
  2021
Общо 15.0
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 13.8
50 - 249 заети лица 19.8
250 + заети лица 26.3
08.12.2023