Премини към основното съдържание

Предприятия, които предоставят на заетите лица обучение в областта на ИКТ

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.7_icttrain.xls

ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТ НА ЗАЕТИТЕ СИ ЛИЦА ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ИКТ
(Проценти)
  2022
Общо 9.1
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 6.6
50 - 249 заети лица 17.1
250 + заети лица 41.0
08.12.2023