Премини към основното съдържание

Заети лица в предприятията, които използват преносими устройства с мобилна интернет връзка

Динамичен ред: ICT_ENT_2.1.6_pmob.xls

ЗАЕТИ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПРЕНОСИМИ УСТРОЙСТВА С МОБИЛНА ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА
(Проценти)
  2022
Общо 22.2
По големина на предприятията
10 - 49 заети лица 24.1
50 - 249 заети лица 20.2
250 + заети лица 22.3
08.12.2023