Премини към основното съдържание

Брой възникнали събития по категории и по области

Динамичен ред: Crisis_BAIK_02.xls

БРОЙ ВЪЗНИКНАЛИ СЪБИТИЯ, ЗАГИНАЛИ И ПОСТРАДАЛИ ЛИЦА ПО КАТЕГОРИИ СЪБИТИЯ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 1, 2, 3, 4
(брой)
Област ЕКАТТЕ Категории събития 2022
Събития (опасности) Загинали лица Пострадали лица
Общо за страната BG Общо 14 686 9 689 8 731
BG Биологични 2 8 993 .
BG Геофизични 74 0 0
BG Други бедствия и кризи 28 0 0
BG Климатоложки 838 4 9
BG Метеорологични 78 0 0
BG Техногенни 13 597 692 8 722
BG Хидроложки 69 0 0
Благоевград BLG Общо за областта 594 331 394
BLG Биологични 1 307 .
BLG Геофизични 4 0 0
BLG Други бедствия и кризи 3 0 0
BLG Климатоложки 35 0 0
BLG Метеорологични 6 0 0
BLG Техногенни 533 24 394
BLG Хидроложки 12 0 0
Бургас BGS Общо за областта 883 624 567
BGS Биологични 1 586 .
BGS Геофизични 1 0 0
BGS Други бедствия и кризи 6 0 0
BGS Климатоложки 47 0 0
BGS Метеорологични 4 0 0
BGS Техногенни 817 38 567
BGS Хидроложки 7 0 0
Варна VAR Общо за областта 1 325 633 836
VAR Биологични 1 594 .
VAR Геофизични 4 0 0
VAR Други бедствия и кризи 2 0 0
VAR Климатоложки 30 0 0
VAR Метеорологични 9 0 0
VAR Техногенни 1 276 39 836
VAR Хидроложки 3 0 0
Велико Търново VTR Общо за областта 536 387 359
VTR Биологични 1 355 .
VTR Геофизични 5 0 0
VTR Други бедствия и кризи 1 0 0
VTR Климатоложки 34 0 0
VTR Метеорологични 6 0 0
VTR Техногенни 487 32 359
VTR Хидроложки 2 0 0
Видин VID Общо за областта 265 166 121
VID Биологични 1 158 .
VID Геофизични 0 0 0
VID Други бедствия и кризи 2 0 0
VID Климатоложки 21 0 0
VID Метеорологични 1 0 0
VID Техногенни 240 8 121
VID Хидроложки 0 0 0
Враца VRC Общо за областта 480 265 268
VRC Биологични 1 235 .
VRC Геофизични 0 0 0
VRC Други бедствия и кризи 1 0 0
VRC Климатоложки 61 0 1
VRC Метеорологични 2 0 0
VRC Техногенни 414 30 267
VRC Хидроложки 1 0 0
Габрово GAB Общо за областта 237 200 117
GAB Биологични 1 190 .
GAB Геофизични 1 0 0
GAB Други бедствия и кризи 1 0 0
GAB Климатоложки 12 0 0
GAB Метеорологични 1 0 0
GAB Техногенни 219 10 117
GAB Хидроложки 2 0 0
Добрич DOB Общо за областта 364 158 173
DOB Биологични 1 138 .
DOB Геофизични 4 0 0
DOB Други бедствия и кризи 1 0 0
DOB Климатоложки 34 1 0
DOB Метеорологични 1 0 0
DOB Техногенни 323 19 173
DOB Хидроложки 0 0 0
Кърджали KRZ Общо за областта 291 94 158
KRZ Биологични 1 81 .
KRZ Геофизични 15 0 0
KRZ Други бедствия и кризи 1 0 0
KRZ Климатоложки 15 0 0
KRZ Метеорологични 7 0 0
KRZ Техногенни 228 13 158
KRZ Хидроложки 24 0 0
Кюстендил KNL Общо за областта 238 250 132
KNL Биологични 1 236 .
KNL Геофизични 4 0 0
KNL Други бедствия и кризи 2 0 0
KNL Климатоложки 12 0 0
KNL Метеорологични 1 0 0
KNL Техногенни 217 14 132
KNL Хидроложки 1 0 0
Ловеч LOV Общо за областта 443 162 344
LOV Биологични 1 139 .
LOV Геофизични 0 0 0
LOV Други бедствия и кризи 2 0 0
LOV Климатоложки 16 0 0
LOV Метеорологични 0 0 0
LOV Техногенни 424 23 344
LOV Хидроложки 0 0 0
Монтана MON Общо за областта 414 218 262
MON Биологични 1 203 .
MON Геофизични 1 0 0
MON Други бедствия и кризи 1 0 0
MON Климатоложки 30 0 0
MON Метеорологични 2 0 0
MON Техногенни 377 15 262
MON Хидроложки 2 0 0
Пазарджик PAZ Общо за областта 519 291 318
PAZ Биологични 1 265 .
PAZ Геофизични 2 0 0
PAZ Други бедствия и кризи 1 0 0
PAZ Климатоложки 30 0 0
PAZ Метеорологични 0 0 0
PAZ Техногенни 485 26 318
PAZ Хидроложки 0 0 0
Перник PER Общо за областта 271 135 79
PER Биологични 1 115 .
PER Геофизични 5 0 0
PER Други бедствия и кризи 1 0 0
PER Климатоложки 25 0 0
PER Метеорологични 0 0 0
PER Техногенни 239 20 79
PER Хидроложки 0 0 0
Плевен PVN Общо за областта 543 326 338
PVN Биологични 1 298 .
PVN Геофизични 0 0 0
PVN Други бедствия и кризи 15 0 0
PVN Климатоложки 33 0 0
PVN Метеорологични 4 0 0
PVN Техногенни 488 28 338
PVN Хидроложки 2 0 0
Пловдив PDV Общо за областта 1 486 1 088 1 060
PDV Биологични 1 1 033 .
PDV Геофизични 3 0 0
PDV Други бедствия и кризи 1 0 0
PDV Климатоложки 77 0 1
PDV Метеорологични 7 0 0
PDV Техногенни 1 390 55 1 059
PDV Хидроложки 7 0 0
Разград RAZ Общо за областта 256 88 160
RAZ Биологични 1 76 .
RAZ Геофизични 0 0 0
RAZ Други бедствия и кризи 1 0 0
RAZ Климатоложки 11 0 0
RAZ Метеорологични 0 0 0
RAZ Техногенни 243 12 160
RAZ Хидроложки 0 0 0
Русе RSE Общо за областта 593 363 440
RSE Биологични 1 330 .
RSE Геофизични 1 0 0
RSE Други бедствия и кризи 1 0 0
RSE Климатоложки 20 0 0
RSE Метеорологични 2 0 0
RSE Техногенни 567 33 440
RSE Хидроложки 1 0 0
Силистра SLS Общо за областта 290 169 138
SLS Биологични 1 153 .
SLS Геофизични 1 0 0
SLS Други бедствия и кризи 1 0 0
SLS Климатоложки 41 1 1
SLS Метеорологични 1 0 0
SLS Техногенни 245 15 137
SLS Хидроложки 0 0 0
Сливен SLV Общо за областта 345 141 170
SLV Биологични 1 114 .
SLV Геофизични 1 0 0
SLV Други бедствия и кризи 1 0 0
SLV Климатоложки 27 0 0
SLV Метеорологични 9 0 0
SLV Техногенни 306 27 170
SLV Хидроложки 0 0 0
Смолян SML Общо за областта 194 162 99
SML Биологични 2 157 .
SML Геофизични 13 0 0
SML Други бедствия и кризи 1 0 0
SML Климатоложки 10 0 0
SML Метеорологични 13 0 0
SML Техногенни 155 5 99
SML Хидроложки 0 0 0
София SFO Общо за областта 541 395 153
SFO Биологични 1 358 .
SFO Геофизични 6 0 0
SFO Други бедствия и кризи 3 0 0
SFO Климатоложки 46 0 0
SFO Метеорологични 2 0 0
SFO Техногенни 481 37 153
SFO Хидроложки 2 0 0
София (столица) SOF Общо за областта 1 686 1 613 889
SOF Биологични 1 1 536 .
SOF Геофизични 2 0 0
SOF Други бедствия и кризи 1 0 0
SOF Климатоложки 17 0 2
SOF Метеорологични 0 0 0
SOF Техногенни 1 665 77 887
SOF Хидроложки 0 0 0
Стара Загора SZR Общо за областта 661 542 452
SZR Биологични 1 504 .
SZR Геофизични 0 0 0
SZR Други бедствия и кризи 1 0 0
SZR Климатоложки 35 1 0
SZR Метеорологични 0 0 0
SZR Техногенни 624 37 452
SZR Хидроложки 0 0 0
Търговище TGV Общо за областта 209 130 118
TGV Биологични 1 116 .
TGV Геофизични 0 0 0
TGV Други бедствия и кризи 1 0 0
TGV Климатоложки 8 0 0
TGV Метеорологични 0 0 0
TGV Техногенни 198 14 118
TGV Хидроложки 1 0 0
Хасково HKV Общо за областта 533 344 375
HKV Биологични 1 329 .
HKV Геофизични 0 0 0
HKV Други бедствия и кризи 3 0 0
HKV Климатоложки 56 0 4
HKV Метеорологични 0 0 0
HKV Техногенни 473 15 371
HKV Хидроложки 0 0 0
Шумен SHU Общо за областта 331 230 150
SHU Биологични 1 216 .
SHU Геофизични 1 0 0
SHU Други бедствия и кризи 1 0 0
SHU Климатоложки 22 0 0
SHU Метеорологични 0 0 0
SHU Техногенни 304 14 150
SHU Хидроложки 2 0 0
Ямбол JAM Общо за областта 210 184 58
JAM Биологични 1 171 .
JAM Геофизични 0 0 0
JAM Други бедствия и кризи 1 0 0
JAM Климатоложки 33 1 0
JAM Метеорологични 0 0 0
JAM Техногенни 175 12 58
JAM Хидроложки 0 0 0

Забележки:
[1] Данните са получени въз основа на представените в НСИ годишни отчети от общинските администрации и са допълнени с данни от други изследвания на НСИ и административни източници. Източник на данните за свлачищата е МРРБ, за пожарите - ГДПБЗН на МВР, за пътнотранспортните аварии (инциденти) - МВР, за железопътните аварии (произшествия) - НКЖИ, за въздухоплавателните и воднотранспортни аварии (инциденти) - НБРПВВЖТ.
[2] Данните в категория "Биологични" се отнасят за събитие/опасност от вида "вирусно заболяване", включващи единствено пандемията от COVID-19. Към общия оброй събития в тази категория е добавено и събитие/опасност от вида "бактериално заболяване".
[3] Събитията, свързани с пандемията от COVID-19 и хуманитарната криза, породена от военните действия в Украйна, разпределени в категории "Биологични" и "Други бедствия и кризи" по области, са отчетени само с по едно събите в общия брой за страната.
[4] Номенклатурата на събитията е налична като Приложение в методологията на изследването. https://www.nsi.bg/bg/node/19887
[5] "." - липсват данни.
30.11.2023