Премини към основното съдържание

ИЦЖОС, национално ниво, предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: OOH_3.2.xls

ИЦЖОС, национално ниво - предходното тримесечие = 1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Категории разходи 2023
I тримесечие
O.1. Разходи за жилища, обитавани от техните собственици -0.4
O.1.1. Придобиване на жилища -0.7
O.1.1.1. Нови жилища -0.9
O.1.1.1.1. Закупуване на нови жилища -0.9
O.1.1.3. Други услуги, свързани с придобиването на жилища 2.8
O.1.2. Собственост на жилища 1.8
O.1.2.1. Основни ремонти и поддръжка 1.8
O.1.2.2. Застраховки, свързани с жилищата -
O.1.2.3. Други услуги, свързани със собствеността на жилища 1.8

1 Данните се отнасят за промените в цените, платени от потребителите за придобиването на жилища, които са нови за домакинствата, и промените в другите разходи, свързани със собствеността и с прехвърлянето на собствеността на жилищата.
2 Предварителни данни
26.06.2023