Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите по статистически райони - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI-2.4.3.xls

ППЖ според броя на продажбите, по статистически райони - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
І IIІ IV
N.1. Общ ППЖ Общо за страната 19.8 24.7 25.9 29.5
    Северна и Югоизточна България 19.8 24.6 27.6 28.1
    Северозападен 20.4 23.3 27.8 28.6
    Северен централен 20.6 23.7 27.1 28.6
    Североизточен 19.6 25.3 27.2 27.9
    Югоизточен 19.5 24.9 27.8 27.7
    Югозападна и Южна централна България 19.8 24.9 24.2 31.1
    Югозападен 19.7 25.4 23.1 31.8
    Южен централен 20.0 24.1 26.1 29.7
N.1.1. Нови жилища Общо за страната 19.8 25.4 24.1 30.6
    Северна и Югоизточна България 20.0 25.7 26.5 27.8
    Северозападен 19.9 21.8 26.5 31.9
    Северен централен 19.0 22.1 25.7 33.2
    Североизточен 19.8 27.0 25.9 27.3
    Югоизточен 20.3 25.9 27.0 26.8
    Югозападна и Южна централна България 19.7 25.2 22.5 32.6
    Югозападен 19.6 25.8 21.8 32.8
    Южен централен 19.9 24.0 24.1 32.1
N.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 19.8 24.5 26.5 29.1
    Северна и Югоизточна България 19.7 24.3 27.8 28.2
    Северозападен 20.4 23.3 27.9 28.4
    Северен централен 20.8 23.9 27.3 27.9
    Североизточен 19.5 24.7 27.7 28.2
    Югоизточен 19.1 24.6 28.2 28.1
    Югозападна и Южна централна България 19.9 24.8 24.9 30.3
    Югозападен 19.8 25.2 23.8 31.3
    Южен централен 20.1 24.2 26.9 28.8

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024