Премини към основното съдържание

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието

Динамичен ред: HSI_2.3.3.xls

ППЖ според броя на продажбите, национално ниво - дял на тримесечието от годината 1,2
(дял на тримесечието от общото за годината)
(%)
Код Тип на закупените имоти 2023
І IIІ IV
N.1. Общ ППЖ 19.8 24.7 24.9 28.4
N.1.1. Нови жилища 19.8 25.4 20.9 26.6
N.1.2. Съществуващи жилища 19.8 24.5 26.6 29.2

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024