Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите за шестте града на България с население над 120 000 жители - съответното тримесечие на предходната година = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.5.xls

ППЖ според стойността на продажбите, за шестте града в България с население над 120 000 жители - съответното тримесечие на предходната година = 100 1,2,3
(изменение спрямо съответното тримесечие на предходната година)
(%)
Градове Код Тип на закупените имоти 2023
II тримесечие
София V.1. Общ ППЖ -5.4
V.1.1. Нови жилища -13.7
V.1.2. Съществуващи жилища 1.2
Пловдив V.1. Общ ППЖ -2.4
V.1.1. Нови жилища -2.0
V.1.2. Съществуващи жилища -2.8
Варна V.1. Общ ППЖ 10.2
V.1.1. Нови жилища 36.9
V.1.2. Съществуващи жилища -1.5
Бургас V.1. Общ ППЖ -15.9
V.1.1. Нови жилища -30.8
V.1.2. Съществуващи жилища -8.3
Русе V.1. Общ ППЖ -9.8
V.1.1. Нови жилища -79.8
V.1.2. Съществуващи жилища 10.3
Стара Загора V.1. Общ ППЖ -8.6
V.1.1. Нови жилища 5.8
V.1.2. Съществуващи жилища -14.1

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2022 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Предварителни данни
25.09.2023