Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите за шестте града на България с население над 120 000 жители - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.4.xls

ППЖ според стойността на продажбите, за шестте града в България с население над 120 000 жители - предходното тримесечие = 100 1,2,3
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Градове Код Тип на закупените имоти 2023
IV тримесечие
София V.1. Общ ППЖ 41.1
V.1.1. Нови жилища 56.2
V.1.2. Съществуващи жилища 31.1
Пловдив V.1. Общ ППЖ 38.6
V.1.1. Нови жилища 58.6
V.1.2. Съществуващи жилища 23.1
Варна V.1. Общ ППЖ 16.3
V.1.1. Нови жилища 15.9
V.1.2. Съществуващи жилища 16.5
Бургас V.1. Общ ППЖ 22.7
V.1.1. Нови жилища 23.8
V.1.2. Съществуващи жилища 22.2
Русе V.1. Общ ППЖ 12.3
V.1.1. Нови жилища 108.9
V.1.2. Съществуващи жилища 2.6
Стара Загора V.1. Общ ППЖ 51.1
V.1.1. Нови жилища 94.3
V.1.2. Съществуващи жилища 38.6

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2022 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Предварителни данни
25.03.2024