Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите за шестте града на България с население над 120 000 жители - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.4.xls

ППЖ според стойността на продажбите, за шестте града в България с население над 120 000 жители - предходното тримесечие = 1001,2,4
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Градове Код Тип на закупените имоти 2022
IV тримесечие
София V.1. Общ ППЖ 10.9
V.1.1. Нови жилища 18.1
V.1.2. Съществуващи жилища 5.6
Пловдив V.1. Общ ППЖ -11.6
V.1.1. Нови жилища -16.9
V.1.2. Съществуващи жилища -6.4
Варна 3 V.1. Общ ППЖ -1.9
V.1.1. Нови жилища 6.7
V.1.2. Съществуващи жилища -5.7
Бургас V.1. Общ ППЖ -0.3
V.1.1. Нови жилища 11.5
V.1.2. Съществуващи жилища -5.4
Русе V.1. Общ ППЖ -7.8
V.1.1. Нови жилища 71.1
V.1.2. Съществуващи жилища -15.2
Стара Загора V.1. Общ ППЖ 8.5
V.1.1. Нови жилища 108.1
V.1.2. Съществуващи жилища -12.9

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 По данни на НСИ към 31.12.2020 г. шестте града с население над 120 000 жители са: София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора
3 Не се включват продажби в курортни комплекси
4 Предварителни данни
24.03.2023