Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.1.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
IV
V.1. Общ ППЖ Общо за страната 26.7
    Северна и Югоизточна България 10.5
    Северозападен 19.9
    Северен централен 12.7
    Североизточен 12.6
    Югоизточен 6.6
    Югозападна и Южна централна България 36.9
    Югозападен 39.4
    Южен централен 25.9
V.1.1. Нови жилища Общо за страната 38.2
    Северна и Югоизточна България 8.9
    Северозападен 15.8
    Северен централен 46.5
    Североизточен 6.8
    Югоизточен 5.1
    Югозападна и Южна централна България 52.3
    Югозападен 54.9
    Южен централен 41.4
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 20.4
    Северна и Югоизточна България 11.1
    Северозападен 20.7
    Северен централен 5.5
    Североизточен 15.5
    Югоизточен 7.3
    Югозападна и Южна централна България 27.1
    Югозападен 29.7
    Южен централен 15.7

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.03.2024