Премини към основното съдържание

ППЖ според стойността на продажбите по статистически райони - предходното тримесечие = 100

Динамичен ред: HSI_2.2.1.xls

ППЖ според стойността на продажбите, по статистически райони - предходното тримесечие=1001,2
(изменение спрямо предходното тримесечие)
(%)
Код Тип на закупените имоти Статистически зони
Статистически райони
2023
II
V.1. Общ ППЖ Общо за страната 39.2
    Северна и Югоизточна България 36.8
    Северозападен 7.2
    Северен централен 18.3
    Североизточен 48.5
    Югоизточен 38.1
    Югозападна Южна централна България 40.5
    Югозападен 42.3
    Южен централен 32.5
V.1.1. Нови жилища Общо за страната 45.4
    Северна и Югоизточна България 47.0
    Северозападен 9.4
    Северен централен -4.6
    Североизточен 77.9
    Югоизточен 35.0
    Югозападна Южна централна България 44.8
    Югозападен 45.7
    Южен централен 40.6
V.1.2. Съществуващи жилища Общо за страната 35.8
    Северна и Югоизточна България 32.7
    Северозападен 6.9
    Северен централен 22.9
    Североизточен 36.1
    Югоизточен 39.8
    Югозападна Южна централна България 37.8
    Югозападен 40.1
    Южен централен 27.4

1 Данните се отнасят за новопостроени и съществуващи жилища, закупени от домакинствата.
2 Предварителни данни
25.09.2023